Terapi & Rådgivning

Terapi & Rådgivning

Terapi

Vi tilbyder primært terapiforløb til børn, unge og forældre/familier. Forløbet kan være af kortere eller længere varighed alt efter behov og praktiske muligheder. Når vi arbejder med børn og unge, sker det altid i et samarbejde med forældre eller nærmeste omsorgspersoner, og det vil typisk være sådan, at jo yngre barnet er, desto mere inddrages forældre i det konkrete forløb ligesom vi her vil arbejde mere lege- og aktivitetsbaseret.  


Vi er pragmatiske i vores tilrettelæggelse af forløbet og forsøger at finde frem til den mest hjælpsomme tilgang for hver enkelt. Vi lader os dog særligt inspirere af systemiske/narrative, kognitive og mentaliseringsbaserede metoder. Først og fremmest ser vi det som et afgørende udgangspunkt for behandlingen at sørge for et trygt og tillidsfuldt rum. 
 

Pris: 1050,- pr. session (50 min)  
 

Som medlem af Sygesikringen Danmark kan du få tilskud på 300,- pr. session. Har du en privat sundhedsforsikring, der tillader frit valg af psykolog, kan du også bruge den hos os. Det er ikke muligt at anvende lægehenvisning hos os.  

Cool Kids/Chilled angstbehandling

Cool Kids og Chilled er et evidensbaseret og effektivt angstbehandlingsprogram målrettet børn og unge i alderen 7-17 år, som bygger på principper fra kognitiv adfærdsterapi og omfatter 10 sessioner. Cool Kids og Chilled kan gennemføres både som individuelle forløb og gruppeforløb, hvor børn og forældre introduceres til og arbejder med konkrete metoder og strategier, som kan gøre det lettere at overvinde og håndtere angst og bekymring i hverdagen. I gruppeforløbene deltager mellem 3-7 familier.  

 

Forud for forløbet har vi en samtale med den enkelte familie for at afgøre, om forløbet vurderes at være det rette tilbud.  

 
Cool Kids (7-12 år) 

Individuelt forløb: 10 sessioner á 1 time med barn og forældre. Pris: 8500,- i alt inkl. materialer 

Gruppeforløb: 10 sessioner á 2 timer med barn og forældre. Pris: 6500,- i alt inkl. materialer  

 

Chilled (13-17 år)

Individuelt forløb: 10 sessioner á 1 time. Forældre deltager delvist. Pris: 8500,- i alt inkl. materialer 

Gruppeforløb: 10 sessioner á 2 timer. Forældre deltager delvist. Pris: 6500,- i alt inkl. materialer 

Forældrerådgivning 

At være forælder er den vigtigste opgave, vi kan få i livet. Heldigvis er det sådan, at en god forælder ikke er det samme som en perfekt forælder. Vi ønsker alle det bedste for vores børn, men nogle gange kan der opstå stor usikkerhed, og det kan være en overvældende opgave at være forælder, særligt når ens barn ikke trives. Der kan opstå behov for støtte og nye øjne på eventuelle problematikker. Vi tilbyder rådgivning til forældre omkring børn i alle aldre.  


Pris: 1050,- pr. session (50 min)  

 

Rådgivningsforløb inkl. videofeedback:  

Forløbet indeholder først en samtale, hvor vi får kendskab til de problematikker, du oplever som forælder. Derefter optages ca. 30-60 minutters video af dig og dit barn i vores lokaler, hvor I får konkrete aktiviteter, I skal lave sammen, som kan give indblik i jeres indbyrdes dynamikker. Efterfølgende afholdes to samtaler, hvor vi med udgangspunkt i videooptagelsen arbejder med specifikke eller generelle udviklingspunkter i dit forældreskab. Brugen af video giver os mulighed for at målrette rådgivningen, så vi hurtigt får øje på/fokus på det, der skal arbejdes med, så du kan udvikle dit forældreskab.  


Pris: 3500,- i alt (3 samtaler og videooptagelse)